บริการด้านกฎหมาย

บริษัท ภูมิ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านกฎหมาย ธุรกิจ, แรงงาน และคดีเพื่อให้นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ได้มีผู้ช่วยด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน ตรงต่อเวลา ราคาการให้บริการที่ยุติธรรม

งานเลี้ยงเปิดกิจการบริษัท SUNWARD

เที่ยวบริษัท ประจำปี 2018

ประสบการณ์การทำงาน ที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบทุจริต การบัญชี และภาษี โรงแรมไอสน่า จังหวัดโคราช

รายละเอียดการติดต่อ

02-004-2099

For Chinese sales : 062-213-4154, 093-471-0128

zeming3860, bhuminterlaw-lin

bhuminterlaw@gmail.com