บริการด้านกฎหมาย

บริษัท ภูมิ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านกฎหมาย ธุรกิจ, แรงงาน และคดีเพื่อให้นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ ได้มีผู้ช่วยด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประกอบด้วยประสบการณ์การทำงาน ตรงต่อเวลา ราคาการให้บริการที่ยุติธรรม

กิจกรรมบริษัทและอื่นๆ

เที่ยวบริษัท ประจำปี 2018

งานเลี้ยงเปิดกิจการบริษัท SUNWARD

รายละเอียดการติดต่อ

02-072-0426

For Chinese sales : 0957910476, 0634459459,0656900198

bhuminterlaw,thailnadlovely,thailnadbhuminterlaw

bhuminterlaw@gmail.com